Privacybeleid

CFV (Les Carrières du Fond des Vaulx) spant zich in om uw persoonsgegevens op een transparante manier en in overeenstemming met de AVG-regelgeving te verwerken. Hieronder vindt u de details van de gegevens die wij verwerken en hun doel:

 • De gegevensbeheerder is CFV en de functionaris voor gegevensbescherming is Laurent Grell, als sitemanager.
 • Aangezien CFV-klanten Professionals zijn, zijn de door CFV potentieel beheerde privégegevens relatief beperkt:
  • Voor- en achternaam van de contactpersoon
  • E-mailadres van de contactpersoon
  • Direct telefoonnummer van de contactpersoon
  • GSM van de contactpersoon
 • Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de commerciële relatie met de klant, voor volgende doeleinden:
  • Verzending van commerciële documenten (offerte, bestelling, levering, factuur)
  • Communicatie voor een lopend commercieel of technisch dossier
  • Technische/commerciële informatie die aan de klant moet worden doorgegeven
  • Nieuwsbrief
  • Uitnodigingen voor evenementen
  • Mededeling van deze informatie aan onderaannemers/partners die uitdrukkelijk moeten ingrijpen in een klantenbestand
 • De gegevens worden opgeslagen in ons systeem, zonder gedefinieerde einddatum. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn recht op rectificatie of vergetelheid, kan hij dit doen via de contactpagina. Indien de persoonsgegevens nauw verband houden met een uitgeschreven factuur, zal CFV haar gegevens bewaren gedurende een periode die in overeenstemming zal zijn met de Belgische wettelijke boekhoudperiode die van kracht is op de datum van de aanvraag.
 • Via de contactpagina kan de klant te allen tijde CFV om een ​​inventarisatie van persoonsgegevens vragen.