Carrières du Fond des Vaulx in het kort...

De NV. CARRIERES DU FOND DES VAULX NV is in Wellin gelegen (provincie van Luxemburg, autoweg E411 BRUSSEL-LUXEMBURG, uitrit 23, 2 km bij de vestigingen. De maatschappij, die in 1946 werd gesticht, exploiteert een afzettingslaag (+ of – 90 ha) van een uitgezonderde kwaliteit in een echte kalksteen rugdoorn genoemd “La Calestienne”.

De onderneming, die van FEDIEX en van Fedbeton lid is, blijt zich verder ontwikkelen dank zij rationele investeringen en het gebruik van steeds krachtiger uitrusting. Tot nu toe heeft de NV. C.F.V. 25 gemotiveerde en beproefde werknemers in dienst. In 2009 bedroeg de omzet van de firma meer dan 10 miljoen €.

De NV C.F.V., die van een bevoorrechte situatie ten opzichte van het autowegennetwerk geniet, produceert jaarlijks ongeveer 1.250.000 T kalkstenen en gewassen kalkzanden. Het merendeel van deze producten werd gecommercialiseerd onder het merk “EG Niveau 2 +”, onder het Belgische merk “BENOR” en onder het Luxemburgse merk “GRANULAT CERTIFIE“.

De verschillenden gecommercialiseerde producten zijn bestemd aan talrijke marktsectoren : bouwsector, openbare werken, wegenbouw, betoncentrales, asfaltcentrales, prefabricatie, spoorweg, landbouwsector, saneringswerken, waterbouwwerken, enz. De producten worden door de klant bij de groeve afgehaald of kunnen afgeleverd worden door de vrachtwagens van de firma of door goedgekeurde onderaannemers.

De NV C.F.V. beschikt over haar eigen volledig uitgeruste laboratorium waar de verschillenden producten voortdurend gecontroleerd en geanalyseerd worden. Een man die in deze dienst werken hebben 4 opdrachten: zorgen voor de productiekwaliteit en controleren of de materialen met de verschillende normen overeenkomen monsters nemen op werven klanten aanraden op basis van hun lange ervaring en van hun doorlopende scholing vernieuwingen te zoeken.

Om aan de eisen van de klanten te voldoen, zetten de vertegenwoordigers van de NV C.F.V. een verstandige investeringspolitiek voort. De investeringen van de laatste jaren overschreden 1 miljoen euro per jaar.

De wil om hogere kwaliteit van de producten en maximale tevredenheid van de klanten onophoudelijk voort te zetten, werd in juni 2005 beloond. Immers werd de gebegeerde prijs “Lauréat économique 2004 en Luxembourg belge” aan de firma CFV door het Kamer van Koophandel en Industrie toegekend.